opc_loader

Onder het motto: “Bent u over ons tevreden en enthousiast, vertel het een ander; heeft u het klacht, vertel het ons en wij gaan het zo goed mogelijk oplossen,” het volgende… 

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over onze dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail of post, met b.v. ‘Klacht’ als onderwerp, aan ons door te geven. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. 
Onze gegevens: Contact@probeslag.nl of ProBeslag, Bleijendaal 9, 3813XD Amersfoort. 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Mocht u deze bevestiging niet binnen twee dagen hebben ontvangen, dan kunt u nabellen via: 033-258-7176. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar de webshop van ProBeslag bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).