opc_loader

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Bij bestellingen die via onze website geplaatst worden, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens. Op deze pagina vind je meer informatie over ons privacybeleid.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je een goede service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van je nodig. We vragen je deze gegevens in te vullen omdat dit voor ons noodzakelijk is om de bestelling goed af te kunnen handelen. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, worden de volgende gegevens verzameld:

Identiteitsgegevens

Dit zijn de gegevens welke je tijdens het bestelproces aan ons verstrekt:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om je bestelling te verwerken en om mogelijk met je in contact te komen als er vragen zijn over de geplaatste bestelling. Het mailadres wordt daarbij gebruikt om een orderbevestiging te verzenden, zodat je altijd in bezit bent van een bewijs van je bestelling. Je e-mailadres wordt niet voor marketingdoeleinden gebruikt en wordt niet aan derden verstrekt.

Betalingsgegevens

Bij registratie van betalingsgegevens noteren we enkel het totaalbedrag en je betaalwijze (MasterCard, VISA, Paypal, iDEAL, Op rekening of een overboeking via Bank of Giro). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres, het installeren van een cookie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren.

Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Probeslag je gegevens verzamelt. Probeslag heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:

Probeslag verwerkt identiteitsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals:

 • het verwerken van je bestelling
 • de bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres

Probeslag verwerkt betalingsgegevens voor administratieve doeleinden, namelijk:

 • de betaling van je bestelling

Verkeersgegevens verwerkt Probeslag voor communicatieve doeleinden, zoals:

 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

Doorlinken via onze website

De website van Probeslag kan doorlinken naar andere sites die niet onder het beheer van Probeslag vallen. Probeslag is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites.

Beveiligde pagina's

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. Alle pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Periode van opslag

Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die je invult op. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende een periode van 7 jaar.

Herkomst van gegevens

De gegevens die Probeslag verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die door de bezoeker zelf worden verstrekt via het bestelformulier.

Verstrekking van gegevens

Probeslag verstrekt je gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken:

Betaalproviders: voor het verwerken van betalingsverkeer verstrekken wij je gegevens, afhankelijk van de betaalmethode aan, Pay.nl. PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie of DocData N.V..

Leveranciers; Voor het verzenden van je bestelling verstrekken wij je gegevens aan  MacomMedia B.V Fulfilment bedrijf

Data-analyse: om onze website continu te kunnen verbeteren, kunnen wij gegevens doorgeven aan partijen waarmee wij data-analyse uitvoeren (o.a. Google Analytics).

Sales tracking: om bepaalde partijen beloningen uit te keren voor het aanbrengen van transacties, verstrekken wij ook in sommige gevallen gegevens aan marketingkanalen (o.a. Google AdWords).

E-mailmarketing: Indien je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je gegevens gedeeld met Mailchimp

Hiernaast verstrekt Probeslag je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacypolicy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot onze afdeling administratie te richten met het verzoek om je mede te delen hoe onze organisatie je gegevens verwerkt. De afdeling E-commerce zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens zullen worden opgeslagen of aan de hand van welke criteria dit gebeurt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

Als duidelijk is dat wij persoonsgegevens van je verwerken en welke gegevens dit zijn heb je een aantal mogelijkheden, die hieronder worden genoemd.

Als de gegevens feitelijk onjuist, onnodig of onvolledig blijken te zijn, kun je bij ons een verzoek tot rectificatie indienen; wij zullen je gegevens dan zo snel mogelijk verbeteren, aanvullen of afschermen.

Daarnaast mag je een verzoek tot gegevens verwijdering indienen. Wij checken vervolgens of jouw gegevens inderdaad gewist moeten worden. Dit doen we aan de hand van alle toepasselijke privacywetgeving. Blijkt dat je hier recht op hebt, dan wissen we zo snel mogelijk je gegevens.

Ook kun je een verzoek tot beperking van de verwerking doen. Dit betekent dat je persoonsgegevens tijdelijk slechts opgeslagen worden, en niet verder worden verwerkt. Je kunt zo’n verzoek bijvoorbeeld doen als je meent dat wij onjuiste persoonsgegevens van je verwerken, of je niet wil dat je gegevens gewist worden. Wij checken vervolgens of je recht hebt op beperking van de verwerking. Dit doen we aan de hand van alle toepasselijke privacywetgeving. Als de eventuele beperking van persoonsgegevens later weer door ons wordt opgeheven, krijg je hier altijd bericht van.

Alle bovenstaande verzoeken kun je indienen door je te richten tot onze afdeling administratie.

Wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kun je ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Als je klachten hebt  over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Ben je na contact met ons nog niet tevreden? Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Probeslag verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

In het geval dat persoonsgegevens gelekt zijn vanuit ons systeem. Zal Probeslag hier melding van maken bij de getroffen partijen.

Tot slot

Mocht je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

Probeslag kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.